Google Rank Checker
 
     

Cẩm nang phong thuỷ

Xem ngày tốt động thổ, làm nhà tháng 7 năm 2020

Văn hóa người Việt có thói quen lựa chọn những ngày tốt để thực hiện những việc trọng đại với mong muốn "đầu xuôi đuôi lọt", suôn sẻ và may mắn. Trong đó, xem ngày tốt để xây dựng, sửa chữa nhà cửa, động thổ là việc không ai có thể bỏ qua. Vậy trong tháng 7/2020 này có những ngày nào tốt? Bạn có thể tự xem ngày giờ  tốt động thổ, làm nhà tháng 7 năm 2020 qua bài viết sau của Kiến Trúc Xây Dựng 5S.

1. Ngày giờ xấu tháng 7/2020 không hợp động thổ, làm nhà

Tháng 7/2020 bắt đầu từ ngày 11/5 đến ngày 11/6 âm lịch, gồm 31 ngày. Bạn sẽ cần xem những ngày đổ đá, đổ móng xây nhà mới tháng 7 năm 2020 xấu nên tránh là ngày nào. Cụ thể là các ngày sau:

Thứ Ngày dương Ngày âm Can chi Giờ tốt Giờ xấu
Thứ năm 2/7/2020 12/5/2020 Bính Ngọ Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Thứ bảy 4/7/2020 14/5/2020 Mậu Thân Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Hợi (21:00-22:59)
Chủ nhật 5/7/2020 15/5/2020 Kỷ Dậu Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Thứ ba 7/7/2020 17/5/2020 Tân Hợi Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Thứ tư 8/7/2020 18/5/2020 Nhâm Tý Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Thứ sáu 10/7/2020 20/5/2020 Giáp Dần Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Hợi (21:00-22:59)
Thứ bảy 11/7/2020 21/5/2020 Ất Mẹo Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Thứ ba 14/7/2020 24/5/2020 Mậu Ngọ Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Thứ năm 16/7/2020 26/5/2020 Canh Thân Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Hợi (21:00-22:59)
Thứ sáu 17/7/2020 27/5/2020 Tân Dậu Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Chủ nhật 19/7/2020 29/5/2020 Quý Hợi Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Thứ hai 20/7/2020 30/5/2020 Giáp Tý Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Thứ ba 21/7/2020 1/6/2020 Ất Sửu Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)
Thứ tư 22/7/2020 2/6/2020 Bính Dần Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Hợi (21:00-22:59)
Thứ sáu 24/7/2020 4/6/2020 Mậu Thìn Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Hợi (21:00-22:59)
Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Thứ hai 27/7/2020 7/6/2020 Tân Mùi Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)
Thứ ba 28/7/2020 8/6/2020 Nhâm Thân Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Hợi (21:00-22:59)
Thứ năm 30/7/2020 10/6/2020 Giáp Tuất Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Hợi (21:00-22:59)
Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Thứ sáu 31/7/2020 11/6/2020 Ất Hợi Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)

Xem thêm: Tìm hiểu cách xem tuổi làm nhà hợp phong thủy 2020

2. Ngày giờ tốt tháng 7/2020 nên chọn làm nhà

Từ những ngày xấu cần tránh chọn ngày làm nhà tháng 7/2020 ở trên, bạn sẽ xem được ngày tốt động thổ, làm nhà tháng 7 năm 2020 như sau:

Thứ Ngày dương Ngày âm Can chi Giờ tốt Giờ xấu
Thứ năm 9/7/2020 19/5/2020 Quý Sửu Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)
Thứ tư 15/7/2020 25/5/2020 Kỷ Mùi Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)
Thứ năm 23/7/2020 3/6/2020 Đinh Mẹo Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Thứ bảy 25/7/2020 5/6/2020 Kỷ Tỵ Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Thứ tư 29/7/2020 9/6/2020 Quý Dậu Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Mẹo (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)

Xem thêm: Cải vận nhờ bố trí nhà cửa hợp phong thủy nhà ở 2020

3. Danh sách ngày tốt tháng 7 năm 2020 theo tuổi 12 con giáp

3.1 Tuổi Tý:

Đây là các ngày tốt nhất trong tháng 7 năm 2020 hợp với tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý khi thực hiện động thổ, xây nhà, sửa nhà,.... hoặc các việc quan trọng khác.

xem ngay tot lam nha thang 7 2020 5SArchitect  1

3.2 Tuổi Sửu:

Dưới đây sẽ là danh sách các ngày đẹp nhất, hợp nhất với gia chủ tuổi Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu khi thực hiện công việc đọgn thổ, xây sửa nhà trong tháng 7 năm 2020.

xem ngay tot lam nha thang 7 2020 5SArchitect  2

3.3 Tuổi Dần

Xem ngày giờ tốt tháng 7 năm 2020 để làm nhà tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần.

xem ngay tot lam nha thang 7 2020 5SArchitect  3

3.4 Tuổi Mẹo

Đây là danh sách ngày đẹp và hợp tuổi nhất với các tuổi Tân Mẹo, Quý Mẹo, Ất Mẹo, Đinh Mẹo, Kỷ Mẹo trong tháng 7/2020.

xem ngay tot lam nha thang 7 2020 5SArchitect  4

3.5 Tuổi Thìn

Tuổi Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn nên chọn những ngày đẹp trong tháng 7/2020 dưới đây để thực hiện xây sửa nhà, đào móng, động thổ được thuận lợi.

xem ngay tot lam nha thang 7 2020 5SArchitect  5

3.6 Tuổi Tỵ

Dưới đây là bảng danh sách ngày tốt nhất hợp với tuổi Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ trong tháng 7 năm 2020.

xem ngay tot lam nha thang 7 2020 5SArchitect  6

3.7 Tuổi Ngọ

Các ngày đẹp dưới đây chúng tôi cho là tốt nhất trong tháng 7/2020 để người tuổi Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ và Mậu Ngọ tiến hành xây sửa hà được an lành.

xem ngay tot lam nha thang 7 2020 5SArchitect  7

3.8 Tuổi Mùi

Tuổi Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi cần lấy các ngày hoàng đạo trong tháng 7/2020 dưới đây.

xem ngay tot lam nha thang 7 2020 5SArchitect  8

3.9 Tuổi Thân

Đây là danh sách các ngày đẹp hợp với tuổi Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân trong tháng 7/2020.

xem ngay tot lam nha thang 7 2020 5SArchitect  9

3.10 Tuổi Dậu

Người tuổi Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu nên chọn các ngày đẹp trong tháng 7/2020 dưới đây.

xem ngay tot lam nha thang 7 2020 5SArchitect  10

3.11 Tuổi Tuất

Dưới đây là tất các các ngày tốt nhất trong tháng 7 năm 2020 hợp với tuổi Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất.

xem ngay tot lam nha thang 7 2020 5SArchitect  11

3.12 Tuổi Hợi

Tuổi Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi nên chọn các ngày tốt dưới đây trong tháng 7 năm 2020.

xem ngay tot lam nha thang 7 2020 5SArchitect  12

Như vậy, bạn đã tự xem được ngày giờ tốt tháng 7 năm 2020 hợp tuổi để tiến hành thủ tục động thổ, sửa chữa nhà thêm may mắn, thuận lợi. Theo dõi chuyên mục cẩm nang phong thủy của 5S Architect để biết thêm nhiều thông tin khác về phong thủy nhà ở. Hoặc bạn có thắc mắc gì cần tư vấn, hãy để lại thông tin liên hệ tại đây để chúng tôi có thể hỗ trợ chi tiết nhất nhé!